Количка

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

ВНИМАНИЕ! Прочетете внимателно  условията , преди да използвате този уебсайт и да правите поръчки в онлайн магазина. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите общи условия.

Настоящите общи условия регламентират отношенията между  “Самодива-М” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.kuku-bg.com

Дефиниции

„НИЕ”, карнавален магазин “Нещото”със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик 4400,бул. Георги Бенковски 27 Д , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 201835133, ДДС №: BG201835133 email: info@kuku-bg.com

„ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.

„ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни.

„ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги.

„САЙТ” – означава уебсайтът, находящ се на www.kuku-bg.com

„ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин, находящ се на www.kuku-bg.com. предоставящ възможност за закупуване на стоки през Интернет.

„ПОЛЗВАТЕЛ” – означава лице, ползващо сайта.

„ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП.

„ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

„НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” – означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

„ОБЩИ УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия.

I. Стоки. Информация.

Чрез електронна поръчка от онлай магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки , е предоставена от производителя, респективно вносителя, на съответната стока, като Карнавален магазин „Нещото” се задължава да представи тази информация по възможно най-коректен начин на потребителите си.

 II. Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им . Карнавален магазин „Нещото”си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.

III. Поръчки

За да направите поръчка, е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата.

Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка.

 IV. Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока, като използва по свой избор един следните начини:

– Наложен платеж чрез паричен превод : стоката се заплаща при доставката на куриерската фирма.

– от регистрирани в ePay потребители

– чрез банков превод

Независимо от избрания начин, всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на .Карнавален магазин „Нещото”цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез наложен платеж при доставката купувачът получава от куриера поръчаната стока и му заплаща  дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка),

 V. Договор

Договорът за продажба от разстояние между Карнавален магазин „Нещото и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Карнавален магазин „Нещото . При извършване на поръчката, клиентът получава потвърждение по е-мейл, че поръчката му е приета. Потвърждението съдържа информация за номера и сумата на поръчката, както и описание на поръчаните артикули.

Карнавален магазин „Нещото” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

В случай че клиент е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

– Клиентът не заплати  на куриера в момента на доставката.

– Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или не е на посоченият адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните посочени за контакт, за да се договори кога да вземе стоката от офиса на куриера.

В случай че клиент е избрал да заплати  през системата на  ePay , доставката на стоката ще бъде извършено с куриерска фирма , веднага след потвърждаване на плащането , като клиентът не дължи заплащане на куриерската фирма.

 VI. Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

Доставката се извършва в срок до 3 работни дни след получаване на плащането на поръчката, с изключение на поръчките с наложен платеж, при които доставката се извършва в срок до 3 работни дни след потвърждаване на поръчката от страна на Карнавален магазин „Нещото” . При извънредни обстоятелства Карнавален магазин „Нещото” си запазва правото да удължава срока за доставка с до седем дни, като своевременно информира потребителя.

Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Карнавален магазин „Нещото или куриера (в случай, че Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или че няма никой на адреса и др.), лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да вземе стоката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Карнавален магазин „Нещото или куриера и невъзможност да се установи контакт с клиента на посочения телефон за контакт, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

VII. Връщане и рекламации на стоки

1. На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право в седемдневен срок от доставката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

– Всички продукти трябва да бъдат върнати в оригиналните опаковки, без следи от повреда и употреба.

Ако искате да упражните правото си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП за връщане на стока,  Карнавален магазин „Нещото“ ще ви възстанови стойността на продуктите, без стойността на куриерската услуга. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Карнавален магазин „Нещото , рискът от случайното  повреждане се носи изцяло от потребителя.

Карнавален магазин „Нещото“ ще ви възстанови заплатената сума възможно най-бързо и не по-късно от 30 дни след получаване на стоката обратно. Връщането на парите става по банков път, на посочена от клиента банкова сметка.

2. В случай че купувачът открие явни недостатъци на стоката, той може да поиска смяната и с нова или връщане на парите. Рекламация на стоката трябва да се предяви веднага щом е открит дефекта.

Замяната ще бъде извършена в рамките на един месец, съгласно чл. 112 и чл. 113 от ЗЗП. В случай че клиентът избере да замени продуктът с друг, транспортните разходи по изпращането на нов продукт са за сметка на. Карнавален магазин „Нещото“ В случай че клиентът иска да получи парите си обратно, това ще стане по  банков път, на посочена от клиента банкова сметка.

VIII.  . Защита на личните данни

С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от , Карнавален магазин „Нещото” и упълномощени от него трети лица за целите на коректни статистически анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Карнавален магазин „Нещото”  , както и за всякакви други незбранени от законодателството цели.

Личните данни, които  , Карнавален магазин „Нещото”събира задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са: име и фамилия, е-мейл адрес, пощенски адрес за доставка, адрес за фактура и телефон за контакт. Данните, които не са задължителни и предоставянето им зависи само от волята на клиента, са: рождена дата и пол.

Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до : info@kuku-bg.com

Карнавален магазин „Нещото” не предоставя личните данни на потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай и предвидените по закон случаи, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.

При съмнение от страна на потребител, че профилът му се използва неправомерно, трябва незабавно да се свърже с Карнавален магазин „Нещото”на  е-мейл: : info@kuku-bg.com

Политика на поверителност.

IX. Други

Карнавален магазин „Нещото се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето и, като Карнавален магазин „Нещото“  си запава правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.